algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden
van
De Zelfgemaakte Markt

Aanmelden

– Aanmelding kan alleen via website.

– Inschrijving geeft geen recht op deelname, er is een selectie op een op de site aangekondigd moment vóór elke markt.

– Recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging (per e-mail) van de organisatie van de Zelfgemaakte Markt én het betalen van de deelnamekosten.

– Op het inschrijfformulier kun je specifieke wensen aangeven. Wij doen ons best om hier rekening mee te houden maar we kunnen niets garanderen.

– Aanmelders per e-mail op de hoogte gesteld van bevestiging of afwijzing van deelname. In de bevestigingsmail staat meer praktische informatie over deelname, betaalwijze.

– De organisatie maakt na de aanmelddeadline een selectie uit alle aanmeldingen. Hierbij wordt gelet op diversiteit, originaliteit en duurzaamheid.

– De artikelen die je aanbiedt op de Zelfgemaakte Markt moeten vergelijkbaar zijn met de foto’s en beschrijving die je als voorbeeld laat zien bij de selectie.

– Het is niet toegestaan om spullen te verkopen die je niet zelf hebt gemaakt, ook doorverkoop van spullen die door anderen zelfgemaakt zijn, vallen daaronder.

– Deelnemers zonder eigen winkel (met uitzondering van een webwinkel) hebben de voorkeur boven deelnemers met eigen verkoopgelegenheid.

– De Zelfgemaakte Markt organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgave van reden.

Afmelden

– Wanneer je door omstandigheden niet meer mee kunt doen aan de markt, dien je je per mail af te melden via hoi@zelfgemaaktemarkt.nl

– Afmelden na geselecteerd te zijn kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de Zelfgemaakte Markt. Als je al betaald had, wordt het betaalde bedrag binnen 7 dagen na bevestiging van de afmelding teruggestort.

– Bij afmelding na selectie later dan 30 dagen (kerst) of 14 dagen (markten waar de deadline 1 maand voor de markt is) voor aanvang van de Zelfgemaakte Markt waarvoor je je hebt ingeschreven betaal je 100% van het inschrijfgeld.

Betalen

– Betaling kan via de webwinkel, middels Ideal, paypal of overschrijving.

– Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan je deelname komen te vervallen.

– Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer.

– Wanneer je geen gebruik wenst te maken van een kraam, betaal je evengoed het volledige Zelfgemaakte Markt tarief.

– Er is geen staffelkorting: ook voor tweede kraam betaal je het volledige Zelfgemaakte Markt tarief.

Tijdens de Zelfgemaakte Markt

– Meld je bij aankomst op de locatie bij de organisatie, zij vertellen je welke plek voor jou is.

– Houd je lostijd zo kort mogelijk, kom je met de auto, parkeer die daarna zo snel mogelijk, dan zitten we elkaar niet in de weg..

– De afbouwtijden worden je gemaild. Voortijdig afbouwen vinden we niet fijn en wordt vaak bestraft met niet-meer-uitgenodigd-worden.

– Parkeren kan niet op het terrein, tenzij daar uitdrukkelijk, bij hoge uitzondering toestemming voor is gegeven door de organisatie. Toestemming kan alleen voor functioneel parkeren (dus als je het voortuig nodig hebt voor je verkoop).

– Kramen die zonder tegenbericht of opgave van deugdelijke reden van de deelnemer leeg blijven, zijn vrij voor gebruik door de organisatie. Ook als je meer dan een uur te laat arriveert, vervalt je recht op de kraam. De organisatie behoudt zich in dit geval het recht voor alle volgende reserveringen van de deelnemer voor andere markten te laten vervalen.

– Het is niet toegestaan om je kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan anderen zonder toestemming van de organisatie. Ook niet een deel van je kraam.

– Het is niet toegestaan je kraam te verplaatsen zonder toestemming van de organisatie van de Zelfgemaakte Markt.

– Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden

– Indien je gaat bakken of braden, dien je in het bezit te zijn van een draagbaar blusmiddel.

– Met betrekking tot halen, brengen en bereiden van eetwaren moeten de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren in acht worden genomen.

– Als je alcohol verkoopt of schenkt moet één van de aanwezige kraamhouders in het bezit te zijn van het diploma sociale hygiëne en de juiste vergunningen. Ook moeten alle verkopers 18 of ouder zijn. Niemand mag alcoholische dranken verkopen aan personen jonger dan 18 jaar.

– De organisatie van De Zelfgemaakte Markt spant zich in voor de stroomvoorziening. Wil je hiervan gebruik maken, meldt dat dan in het aanmeldingsformulier. Indien je stroom nodig hebt, bent je zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers

– Op het plein is geen toiletvoorziening aanwezig Plassen bij de fietsenstalling is het beste idee.

Over het inrichten van de kramen

– Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op locatie. Gebruik van spijkers en andere permanente veranderaars is niet toegestaan, wel het gebruik van touw etc. Je moet je kraam weer afleveren, zoals je deze gekregen hebt.

– Hoe leuker, liever, gezelliger je kraam, hoe blijer wij ervan worden.

– Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele ‘slecht weer voorzieningen’ zoals een achter- of zijzijl, er zit een dakje op de kramen.

– Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan wat dan ook buiten het door jou gehuurde oppervlak te plaatsen. (Als je dus een kledingrek hebt, geef dat even aan, bitte)

– Niets aan de bomen bevestigen. Bij schade aan de bomen kunnen we een boete van meer dan €400 van de Gemeente krijgen. Deze boete wordt aan je doorberekend.

Verder

– Ruim je eigen rommeltjes op. Er staan een aantal prullenbakken van de gemeente op het plein, daarnaast is er een vuilniszak bij de infostand. Neem AL JE afval mee naar huis.

– De organisatie van de Zelfgemaakte Markt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. Deelname is geheel op eigen risico.

– Indien de Zelfgemaakte Markt door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de Zelfgemaakte Markt hier in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

– Bij afgelasting van een Zelfgemaakte Markt wegens onvoorziene omstandigheden (zoals noodweer) ontvang je geen teruggave van de inschrijfkosten.

– De organisatie van de Zelfgemaakte Markt is verantwoordelijk voor de evenementvergunningen van de locatie.

– De organisatie van De Zelfgemaakte Markt levert kramen van 2 x 1 meter met dak, zonder achterzijl.

– We proberen zo veel mogelijk reclame te maken voor de markt. Als je daarbij wilt helpen, dan ben je zeer welkom: roep het op je website, tegen je buren, familieleden. Op de website van de Zelfgemaakte Markt is (binnenkort) promomateriaal te vinden.

– We wensen je heel veel plezier, gezelligheid, verkoopsucces en al het andere moois toe.
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie van de Zelfgemaakte Markt.

Aldus sprak de Zelfgemaakte Markt
Sanne Bloem / van Gaal

Utrecht, d.d. 10 mei 2017

Geef een reactie

Reactie

  1. Hallo, De zelfgemaakte markt.

    Ik ben een beginneling wat betreft op markten staan, ben beginnende “freubel onderneemster”.
    Kan U een richtlijn geven voor de kraamkosten/deelname aan een markt?
    vriendelijke groet Jookje